Licznik Klientów LEIC-4600

Liczniki klientów to urządzenia rejestrujące osoby odwiedzające dany lokal. Ich działanie polega na umieszczeniu fotokomórek odbiornika i nadajnika naprzeciwko siebie, a zliczenie następuje w momencie przecięcia niewidocznej wiązki podczerwieni. Liczniki klientów dostarczają użytkownikowi wielu przydatnych informacji dotyczących skuteczności pracy personelu, przełożenia ilości osób odwiedzających lokal na sprzedaż, badają również częstotliwość odwiedzin lokalu w różnych przedziałach czasowych. Liczniki Klientów cieszą się coraz większym powodzeniem jako źródło istotnych wskaźników marketingowych.

Najprostsze liczniki klientów są bezprzewodowe, zasilane bateryjnie, nieskomplikowane w instalacji i konfiguracji. Naszym klientom oferujemy również liczniki z opcją przesyłania danych na serwer, umożliwiające generowanie raportów dziennych, tygodniowych itd. Dostępne wersje fotokomórek liczników umożliwiają ich montaż w bramkach antykradzieżowych, co dla wielu klientów stanowi pożądaną alternatywę.

Ciekawą propozycją w obszarze liczników klientów są kamery termowizyjne i wizyjne 3D, które zapewniają najdokładniejsze parametry zliczania, rozróżnianie postaci i funkcję szczegółowej analizy przepływu osób.


Licznik Klientów z podłączeniem do komputera (opcja wysyłania danych na serwer FTP)

liczniki_osob

Elektroniczne liczniki osób umieszcza się przy wejściach do obiektów. Elektroniczne liczniki osób liczą osoby przechodzące między czujnikami licznika. Wykorzystują do tego niewidzialne promieniowanie podczerwone. Rozróżniają kierunek poruszania się osób i dzięki temu liczą tylko osoby wchodzące, a osoby wychodzące nie zmieniają stanu licznika.


Elektroniczne liczniki osób mogą policzyć

  • klientów placówek handlowych
  • gości salonów samochodowych
  • uczestników imprez promocyjnych („dni otwarte”)
  • imprez masowych (kulturalnych sportowych)
  • czytelników w czytelniach, bibliotekach
  • odwiedzających muzea i wystawy

Elektroniczne liczniki osób naszej firmy

  • nie wymagają materiałów eksploatacyjnych (kart magnetycznych itp.)
  • nie wymagają od liczonych osób żadnej dodatkowej aktywności
  • nie utrudniają ruchu
  • zapewniają praktycznie zerowe koszty eksploatacji (tylko minimalny pobór prądu)

Budowa i zasada działania elektronicznego licznika osób

Poniżej przedstawiono seryjny standardowy zestaw. Elementy innych zestawów mogą się różnić budową i wyglądem.

Elektroniczny licznik osób zawiera:

Nadajnik i odbiornik montowane są naprzeciw siebie, na wysokości ok. 1,1m. Nadajnik wysyła modulowaną wiązkę promieni podczerwonych w kierunku odbiornika. Dzięki zastosowaniu modulacji system jest praktycznie niewrażliwy na oświetlenie zewnętrzne. Odbiornik zawiera dwa systemy odbiorcze z fotodetektorami, umieszczonymi w linii poziomej w odległości 100mm. Osoba przechodząca przez bramkę utworzoną przez nadajnik i odbiornik zasłania kolejno detektory odbiornika. Powoduje to powstanie impulsów na wyjściach odbiornika, które przesyłane są do licznika impulsów. Licznik na podstawie analizy kolejności i koincydencji impulsów określa kierunek przechodzenia osoby przez bramkę i jeżeli osoba wchodzi, to zwiększa swoją zawartość, a jeżeli wychodzi, to zawartość licznika pozostaje bez zmian. System nie liczy cienkich, pionowych przedmiotów przenoszonych przez przejście, np. lasek, parasoli, pasków od torebek itp. Minimalna grubość liczonego przedmiotu wynosi ok. 100 mm w środku przejścia.

Ogólne zasady stosowania elektronicznego licznika osób

Szerokość przejścia

Zalecana szerokość przejścia wynosi 80 do 100cm. Przy szerszych przejściach kilka osób może wchodzić jednocześnie, obok siebie, co powoduje przekłamania liczenia (wskazywana jest mniejsza liczba osób). Szersze przejścia należy podzielić na węższe i w każdym zainstalować zestaw liczący. Jeżeli ruch jest mały, a dopuszczalne są niewielkie niedokładności liczenia, to można zastosować jeden zestaw na całe przejście. Na zamówienie wykonujemy specjale zestawy z selektywnymi barierami i nadajnikami dużej mocy o zasięgu do 8m. Zestawy o dużym zasięgu stosuje się także, gdy samo przejście jest wąskie, ale trudno w nim umocować czujniki. Można je wtedy zamontować na przeciwległych ścianach pomieszczenia, zaraz przy wejściu.

Wysokość montażu

Najlepsze wyniki w liczeniu osób dorosłych uzyskuje się, jeżeli wiązka promieni przebiega na wysokości ok. 110cm nad podłożem. Dzieci o wzroście poniżej 110cm nie są liczone. Nie zaleca się montowania bariery poniżej 80 cm.


LICZNIK KLIENTÓW LEIC-4600