Sentinel

Sentinel_1

 

Sentinel

Inteligentny system ochrony mienia (RFID)

Sentinel zapewnia nieporównywalną efektywność w zabezpieczaniu wartościowych towarów. Sentinel to bardzo skuteczny system, który ma na celu zapewnienie ochrony przemieszczanych artykułów.

Czujniki Sentinela (RADs) są instalowane w suficie i praktycznie niezauważalne, co eliminuje konieczność montażu anten bramkowych.

Klipsy Sentinela są dostępne w różnych modelach, w zależności od możliwości i potrzeby zabezpieczenia konkretnego towaru. Każdy klips posiada zabezpieczenie, które w wypadku nieautoryzowanego odpięcia/zerwania klipsa wzbudzi alarm głośności 95dB. Klipsy Sentinela wyposażone są także w nadajniki, których wyjście poza chronioną strefę również spowoduje wzbudzenie alarmu.

Budowa systemu

Na system Sentinel składaja się czujniki oraz klipsy, współpracujące ze sobą dla zapewnienia wyjątkowo skutecznego monitoringu i ochrony.

  • Field i EAS RADs to czujniki emitujące fale radiowe w określonym obszarze, tworząc strefy ochrony lub wyszukiwania nieautoryzowanej obecności klipsów. Sales RAD ma za zadanie aktywować lub dezaktywować funkcje klipsów.
  • Klipsy w granicach stref chronionych pozostają ciche, natomiast wynoszone poza strefę wzbudzają samoczynny alarm. Każdy klips ma wmontowany również antysabotażowy dźwiękowy alarm.

Zastosowanie systemu

System Sentinel dedykowany jest do zabezpieczania wartościowych towarów w sprzedaży detalicznej, w pracach badawczo-rozwojowych, branży przemysłowej lub innych zastosowaniach komercyjnych. Na tym jednak nie koniec, gdyż szerokie zastosowania Sentinela obejmują również monitoring pacjentów w szpitalach (np. dzieci), domach opieki (osoby starsze) oraz instytuacjach o charakterze dozorowym.

Zalety systemu

Rozbudowany zestaw funkcji Sentinela czyni go najbardziej zaawansowanym systemem ochrony mienia na rynku.

  • Niewielkie rozmiary sprawiają, że czujniki są praktycznie niewidoczne dla przypadkowego obserwatora
  • Niezawodny zasięg detekcji
  • Kontrola przepływu osób i towarów
  • Ochrona nieautoryzowanego przemieszczania artykułów
  • Otwarcie klipsa bez dezaktywacji wzbudza samoczynny alarm

Komunikacja czujników RAD

Połączenie wszystkich czujników RAD (Radiate And Detection) jest bezprzewodowe, co czyni instalację systemu maksymalnie prostą, włączając w to pobór mocy 24V. Bezprzewodowe połączenie czujników pozwala maksymalnie chronić utworzone strefy kontroli.

Czujniki Field montowane są zwykle na suficie i rozmieszczane nad chroniona strefą. Obszar zasięgu czujników jest zależny od wysokości sufitu oraz siły sygnału. Każdy czujnik pokrywa obszar kąta 120° i w zależności od regulacji ma zasięg do 20 metrów. Czujniki systematycznie wysyłają kodowany sygnał radiowy, a klipsy odbierając go utrzymują alarm nieaktywnym. Standardowa liczba czujników nad chronioną strefa wynosi 5 i ma na celu kompletne pokrycie i chronienie wyznaczonego obszaru.

Czujniki EAS montowane są nad wyjściam, a wysyłany przez nie sygnał powoduje wzbudzenie się samoczynnego alarmu klipsów, kiedy te znajdą się w zasięgu czujnika. Czujniki EAS dysponują również portem „output” na podłączenie zewnętrznego sygnalizatora wizualnego lub dźwiękowego alarmu.

Czujniki Sales montowane są w punktach kontroli takich jak stanowiska kasowe, gdzie następuje aktywacja klipsów przed ich założeniem na towar lub dezaktywacja przed usunięciem z towaru.

Klipsy

Każdy klips wychwytuje fale i w zależności od typu czujnika zachowuje ciszę lub wzbudza alarm. Klips również wzbudzi alarm jeśli zostanie usunięty ze strefy chronionej lub gdy sygnał czujnika zostanie zakłócony (np. przez zaciśnięcie klipsa w dłoni). Klipsy oczywiście wzbudzą również samoczynny alarm w przypadku próby ich zniszczenia lub usunięcia z towaru przed dezaktywacją.

Kiedy klipsy wchodzą w tryb alarmu, wysyłaja sygnał do EAS RAD, który może wygenerować wizualny lub dźwiękowy alarm z podłączonego urządzenia zewnętrznego.

Dowolność konfiguracji

Czujniki Field RAD można rozmieścić wg własnego uznania, tworząc obszar dowolnego kształtu i wielkości. Należy jednak pamiętać, że ma to realny wpływ na niezbędną ilość czujników, która zapewni właściwe fukcjonowanie systemu.

Sentinel jest produktem przyjaznym środowisku.


SENTINEL