Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

wlamania

System sygnalizacji włamania i napadu to zespół urządzeń, który ma na celu wykrycie i zasygnalizowanie próby wtargnięcia do obiektu czy też naruszenie terenu zewnętrznego. Podstawowymi elementami każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu są: centrala alarmowa wraz z akumulatorem stanowiącym rezerwowe źródło zasilania, urządzenia wykrywające zagrożenia (np. czujniki, przyciski napadowe) oraz elementy wykonawcze służące do powiadamiania o zaistniałym alarmie czy innym zdarzeniu (np. sygnalizatory, dialer telefoniczny, nadajnik radiowy).

Nowoczesny system sygnalizacji włamania i napadu może współpracować z systemem kontroli dostępu, jak również być wykorzystywany do zarządzania automatyką budynku (np. sterowanie piecem centralnego ogrzewania, roletami, załączanie oświetlenia). Rodzaj urządzeń dostępnych na polskim rynku, ze względu na zróżnicowane parametry techniczne i ceny pozwala na zaprojektowanie systemu przyjaznego tak dla indywidualnego Użytkownika, jak i instytucjonalnych Inwestorów.

Proponując Państwu systemy ochrony technicznej uwzględniamy sprzęt tylko renomowanych firm posiadających certyfikaty Polskiej Izby Kontroli TECHOM i certyfikaty UE. Tym samym nasze produkty bezwzględnie posiadają klasę bezpieczeństwa „C” i/lub „S”.