System Kontroli Wózków Sklepowych

TC_2

System Trolley-Check

Zarządzający sklepami mają świadomość używania przez klientów niższej półki, bądź koszyka wózka sklepowego. W ten sposób przy poniesieniu minimalnego ryzyka towary mogą być przemycane poza zasięgiem wzroku pracownika kasy. Przyłapany na tym klient zawsze może przeprosić i powiedzieć: „Zapomniałem położyć ten towar na taśmie” – to najprostsza metoda wybrnięcia z sytuacji i nie poniesienia żadnych konsekwencji. Bez względu na to czy celowo czy nie, takie sytuacje zdarzają się codziennie. Badania przeprowadzone przez wiodące sieci detaliczne w Niemczech dowodzą, że 50% towarów umieszczanych na dolnych półkach wózków sklepowych nie zostało zarejestrowane!

Trolley-Check jest jedynym skutecznym systemem, który może być stosowany w handlu detalicznym dla powstrzymania klientów próbujących wywieźć towary za pomocą niższej półki wózka sklepowego. W porównaniu z innymi rozwiązaniami ten system ma następujące zalety:

 • Brak potrzeby ciągłego wstawania!
 • Brak potrzeby montowania luster!
 • Brak potrzeby projektowania specjalnego boksu kasowego!

System Trolley-Check jest pomysłową kombinacją czujników i technologii video. Nie zakłóca pracy personelu kasy. Warunki ergonomiczne pozostają bez zmian. Jedynym wymogiem jest obecność monitora kasowego – nie wpływa to na funkcjonowanie modułu kasowego. Trolley-Check pracuje całkowicie niezależnie.

Rysunek 1: Układ Systemu Trolley-Check


Jak ten system działa?

Wózek sklepowy ma naklejone z obu stron etykiety odblaskowe. Etykiety odbijają wiązki podczerwieni pochodzące z fotokomórki, która umieszczona jest na ścianie boksu kasowego. Odbita wiązka uruchamia system Trolley-Check, by aktywować kamerę w tryb przechwytywania zdjęć zawartości wózka. To zdjęcie jest później wyświetlane na monitorze kasowym (patrz Rysunek 2). Pracownik kasy ma obowiązek sprawdzić na monitorze czy na niższej półce wózka nie znajduje się jakiś towar. To pozwala w efektywny sposób sprawdzić wszystkie wyjeżdżające wózki.

Rysunek 2: Przechwycone zdjęcie niższej półki wózka sklepowego


Przez wciśnięcie tzw. “przycisku zwalniającego” pracownik kasy potwierdza, że sprawdził czy pod widocznym na zdjęciu wózkiem są jeszcze jakieś towary czy nie. System Trolley-Check przełącza się po tym samoczynnie w standardowy tryb kasowy. Klient jest obsługiwany do punktu, w którym może zapłacić i opuścić kontrolowany obszar.

System Trolley-Check daje również możliwość przechowywania zdjęć z dokładnym oznaczeniem daty i godziny. Można to wykorzystać porównując raporty kasowe z zachowanymi zdjęciami. Jest to bardzo użyteczne narzędzie dla kadry zarządzającej.

Stosowanie systemu Trolley-Check oznacza, że problemy z wózkami sklepowymi są już przeszłością!

Korzyści ze stosowania systemu Trolley-Check

 • Każdy wózek przejeżdżający przez kasę jest kontrolowany indywidualnie!
 • Wysokiej jakości zdjęcie robione jest każdemu przejeżdżającemu przez kasę wózkowi i wyświetlane na monitorze dla skontrolowania.
 • Wyświetlanie obrazu kontrolnego na monitorze odbywa się bez żadnej ingerencji w system kasowy. Klient jest obsługiwany bez jakichkolwiek opóźnień.
 • Kształt boksu kasowego pozostaje bez zmian, żadne zmiany w obudowie nie są wymagane. Przegląd obrazu kontrolnego przez kasjera odbywa się w niezmiennej pozycji siedzącej.
 • Analizowanie zdjęć może się odbywać bez ograniczeń czasowych. Pracownicy sami decydują kiedy i jak szczegółowo oglądają zdjęcia! Nawet najmniejsze przedmioty w wózku zostaną zauważone.
 • Potwierdzenie przeprowadzenia kontroli odbywa się za przyciśnięciem przycisku zwalniającego.
 • Skontrolowanie niższej półki innego wózka lub tyłu wózka inwalidzkiego są również możliwe przez zastosowanie trybu video czasu rzeczywistego!
 • System Trolley-Check umożliwia bezbłędną kontrolę i redukcję strat inwentaryzacyjnych spowodowanych kradzieżami z wózków sklepowych do zera!
 • System Trolley-Check jest oparty na prostych zasadach i łatwy w obsłudze.
 • System Trolley-Check nie wymaga żadnych kompleksowych treningów lub cyklicznych szkoleń. Operowanie systemem jest częścią procesu kasowego.
 • System Trolley-Check korzysta z monitora kasowego, żaden inny nie jest wymagany! Producent nie stawia wymogu używania konkretnego typu monitora.

Rysunek 3: Potrójny system Trolley-Check podłączony do systemu archiwizującego (video).

Różne konfiguracje systemu Trolley-Check

Widok z kamery wstecznej
Zdjęcie zrobione z kamery zamontowanej z tyłu wózka sklepowego.


Widok z kamery bocznej
Zdjęcie zrobione z kamery zamontowanej równolegle do wózka sklepowego.


Widok z kamery szerokokątnej
Zdjęcie zrobione z kamery skierowanej w dół na wózek sklepowy. Na przedstawionym przykładzie kamera jest wmontowana w osłonę plexi.


Widok z górnej kamery szerokokątnej
Zdjęcie zrobione z kamery zamontowanej na suficie. W ten sposób obiektyw kamery może objąć całą powierzchnię koszyka wózka. Ta konfiguracja jest szczególnie użyteczna w sklepach dysponujących wózkami wyposażonymi w duże głębokie koszyki.


System Kontroli Wózków Slepowych (Trolley-Check)