GARRETT PD 6500i

GARRETT PD 6500i

Wielostrefowy detektor metalu Magnascanner PD 6500i stanowi obowiązujący standard punktu kontroli osób i pasażerów w świetle aktualnych zagrożeń terrorystycznych. Zaawansowanie techniczne produktu w powiązaniu z dokładnością wskazań i wysoką skutecznością powodują, iż znajduje on swoje zastosowanie w obiektach o najwyższych wymaganiach, takich jak Urząd Rady Ministrów w Warszawie, Igrzyska Olimpijskie (od 1984r.)

Miejsca wykorzystania:

 • budynki użyteczności publicznej (sądy, prokuratury, urzędy, banki, etc.)
 • biura specjalnego przeznaczenia
 • obiekty przemysłowe i handlowe
 • dyskoteki, kasyna, kluby nocne
 • porty lotnicze i morskie
 • sale koncertowe, stadiony
 • więzienia i areszty
 • kopalnie
 • jednostki wojskowe

Unikalne cechy wykrywacza:

Sygnalizacja alarmu:

 • 33 strefowy wyświetlacz diodowy – wskaźnik celu (PINPOINT) – niezależny dla różnych obiektów umieszczony na obu panelach w obszarze 18 stref podstawowych oraz 15 stref pomocniczych
 • wyświetlacz LCD z informacją o względnej wielkości przedmiotu wyzwalającego alarm dźwiękowa (modulacja i głośność regulowane)

Programy detekcyjne:

 • 16 programów standardowych o skali czułości od 1 do 200 dla każdego programu; specjalne programy dla portów lotniczych – spełniające wymagania (TSA Transportation Security Administration)
 • wewnętrzna nieusuwalna pamięć nastaw (przechowywanie konfiguracji)
 • regulowana czułość niezależnie dla poszczególnych stref ( +/- 15%)
 • pełna separacja przedmiotów dozwolonych i niedozwolonych
 • chronione indywidualnym kodem dostępu (3 poziomy uprawnień)
 • kalibracja według wzorów programowych lub zadanych
 • wyświetlanie kodów błędów połączone z automatyczną samo diagnostyką
 • automatyczna synchronizacja z innymi detektorami (do 16 urządzeń w ciągu)
 • regulowana filtracja zakłóceń zewnętrznych (x-ray, CCTV, etc.)

Konstrukcja:
modułowa budowa detektora, układ elektroniczny zintegrowany z wykrywaczem – brak elementów zewnętrznego połączenia, powłoki odporne na uszkodzenia, mechaniczne zabezpieczenie dostępu do układu elektronicznego (panel zabezpieczony kluczem), przystosowany do pracy ciągłej

Licznik statystyczny:
z możliwością kontrolowanego zerowania; odczyt ilości przechodzących osób lub ilości alarmów

GARRETT PD 6500i

Funkcje i ustawienia dodatkowe:

 • Napięcie zasilania: 110V~ do 240V~
 • Wilgotność powietrza: do 95 %,
 • Przestrzeń przejścia: szerokość: 0,76m
 • Wysokość: 2,00m
 • Głębokość: 0,57m
 • Waga: 52,1 kg
 • Pobór mocy: 5 Wat

Akcesoria dodatkowe:

 • wózek transportowy typu Magna Dolly
 • zdalna przewodowa konsola sterująca na odległość oraz pilot
 • współpraca z zewnętrznymi urządzeniami alarmowymi (wyjścia N/C, N/O)
 • port RS 232 lub 495 do łączności z siecią komputerową wraz z modułem sieciowym i oprogramowaniem
 • akumulatorowy moduł podtrzymania zasilania (do 8 godzin)

Pobierz kartę katalogową GARRETT PD 6500i